Ontwikkeling kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Ontwikkeling kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsinstrumenten op het gebied van sociaal medisch handelen zijn tot nu toe voornamelijk door de uitvoeringsinstanties en beroepsgroepen ontwikkeld. De laatste jaren is er meer ruimte gekomen voor de inbreng vanuit de cliënten.

Van 2005 tot 2010 zijn bijvoorbeeld in toenemende mate patiëntenorganisaties betrokken bij het opstellen van de verzekeringsgeneeskundige protocollen, kwaliteitsinstrumenten voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Dat is een positieve ontwikkeling.

De sociale verzekeringen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn immers opgezet ter bescherming van de bestaanszekerheid van zieke werknemers c.q. burgers. Zij zijn de primair belanghebbenden die direct of indirect, premie betalen voor deze verzekeringen. Daarom is het noodzakelijk dat de voorwaarden en uitvoeringseisen niet eenzijdig door de uitvoerders worden bepaald, maar evenzeer door de verzekerden.

Daarbij kunnen cliënten een waardevolle inhoudelijke bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering en wordt door patiëntenparticipatie het draagvlak voor de wijze van uitvoering bij de verzekerden vergroot. Zo kunnen patiënten- en cliëntenorganisaties met hun ervaringsdeskundigheid bijdragen aan een betere inschatting van de arbeidsmogelijkheden, wat een grotere maatschappelijke participatie kan bevorderen en het aantal bezwaar- en beroepsprocedures kan beperken.

Het is dus hoog tijd om te inventariseren wat cliënten zelf van belang vinden bij de uitvoering van de sociale verzekeringen in het algemeen en bij de claimbeoordeling in het bijzonder. Daarbij willen we waar mogelijk aansluiten bij kwaliteitsinstrumenten die al zijn ontwikkeld.

Op basis van diverse onderzoeken naar de ervaringen van patiënten met keuringen in het kader van WAO/WIA en Wajong, aangevuld met expertise en inzichten van een aantal patiëntenorganisaties hebben we een eerste set kwaliteitscriteria ontwikkeld.

  • Onder de knop ‘algemeen’ staat het volledige rapport, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gevolgde werkwijze en gemaakte keuzes en waarin de criteria zijn uitgewerkt en gerangschikt.
  • Onder de knop ‘gereedschap’ hebben we de verschillende delen afzonderlijk opgenomen. Daarmee kunnen patiënten- en cliëntenorganisaties zelf aan de slag om ze aan te vullen en te verbeteren. Ze kunnen ook worden ingezet om het overleg met (de beroepsgroep van) verzekeringsartsen aan te gaan.